Amaç ve Kapsam

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi'nin amacı, araştırmacıların bilgilerini birbirlerine aktarmaları için bir ortam sunarak iletişim araştırmaları literatürünü çok disiplinli bir perspektifle katkıda bulunmaktır.

Akdeniz İletişim, iletişim bilimini ilerletmek için önemli sosyal ve akademik katkılarda bulunan makaleleri ve araştırma raporlarını iletişim alanıyla ilgilenen tüm akademisyen, öğrenci ve uygulayıcılara ulaştırmayı hedefler. Dergi, cinsiyetçilik ve diğer önyargılardan uzak araştırma ve yazıları destekler.

Akdeniz İletişim dergisi, kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim, kültürlerarası iletişim, sağlık iletişimi, medya sosyolojisi, siyasal iletişim, kamuoyu, retorik, söylem ve ideoloji, sosyal medya ve dijital olarak oluşturulmuş tüm ortamlarda gerçekleşen iletişim pratikleri ve benzeri pek çok başlık dahil olmak üzere iletişim alanının çok disiplinli doğasına uygun tüm araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Dergi, çeşitli felsefi, kuramsal veya metodolojik temellere sahip (pozitivist, yorumlayıcı ve eleştirel yaklaşımların yanı sıra nicel, nitel, etnografik, performatif ve retorik yöntemler dahil) yerleşik ve gelişmekte olan araştırma alanlarından gelen başvuruları memnuniyetle karşılar.

Eklenme tarihi :10.02.2023 10:22:16
Son güncelleme : 10.02.2023 10:22:16