Değerlendirme Süreci

EDİTÖR KURULU ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Çalışmalar dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmalar akademik bir dil kullanılarak yazılmalıdır.
 • Yazıların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir
 • Çalışmalar intihal içermemeli, turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun %20 ve altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranın üzerinde üstünde benzerlik oranı olan çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Turnitin veya iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir.
 • Çalışma amaç, konu ve içerik yönünden tutarlılık göstermelidir.
 • Makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, giriş, literatür, yöntem, sonuç ve kaynakça, İngilizce genişletilmiş özet (Türkçe dilindeki çalışmalar için) bölümleri yer almalıdır.
 • Çalışmalar 8500 kelimenin üzerinde olmamalıdır.
 • Bu kurallara uymayan çalışmalar editör kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilecektir.
 • Dergide editör kurulu tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme süreci en fazla 10 (on) gün sürmektedir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Editöryal değerlendirmeden geçen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlar. Hakem atamalarında, makale konusunun hakemin uzmanlık alanı ile uygunluğu göz önünde bulundurulur.
 • Çalışmalar çift taraflı kör hakemlik sistemine göre iki hakeme gönderilir. Her iki hakem raporunun olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, olumsuz olması durumunda ise çalışma reddedilir. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi durumunda ise üçüncü bir hakeme başvurulur. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışma kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaya ilişkin yazar(lar)dan değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir.
 • Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır. 
 • Hakem değerlendirme süreci 30-240 gün sürebilmektedir.
Eklenme tarihi :10.02.2023 10:38:34
Son güncelleme : 15.05.2023 22:09:53